ฐานข้อมูลออนไลน์

ทั้งหมด
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 11
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ 26
ข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ 6
วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ 7
อุตสาหกรรมและบริษัท 5
ฐานข้อมูลออนไลน์ 59
Online database : SFX
A-to-Z by SFX
SFX offers multiple access points to your e-collections, including the A-Z journal title list and the CitationLinker search form, streamline the information discovery process and provide an easy-to-use interface for end users. You can also customize the interface and integrate it into your home page so that your users experience a consistent look and feel.

| |
Online database : Academic Search Ultimate
Academic Search Ultimate
ฐานข้อมูลสหสาขาวิชาระดับโลกที่มีขนาดใหญ่ รวบรวมวารสารทางวิชาการ นิตยสาร สิ่งพิมพ์ และวีดีโอ ในทุกสาขาวิชาการศึกษา อาทิเช่น วิศวกรรมศาสตร์ ดาราศาสตร์ มานุษย์วิทยา ชีวเวชศาสตร์ สุขภาพ กฎหมาย คณิตศาสตร์ เภสัชวิทยา ศึกษาศาสตร์ สตรีศาสตร์ สัตวศาสตร์ และสาขาอื่นๆอีกมากมาย ฐานข้อมูลนี้เป็นเวอร์ชั่นอัพเกรดของ Academic Search Complete ซึ่งประกอบไปด้วยวารสารฉบับเต็มที่ไม่อยู่ในการเข้าถึงแบบเปิด (non-open access journals) มากกว่า 5,000 ชื่อเรื่อง

| |
Online database : ACM Digital Library
ห้องสมุดดิจิทัล ACM
เป็นฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศจากสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมายข่าว และเอกสารในการประชุมวิชาการที่จัดทำโดย ACM (Association for Computing Machinery) ซึ่งเนื้อหาเอกสารประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญ เช่น รายการบรรณานุกรม สาระสังเขป article reviews และบทความฉบับเต็ม ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 1985 – ปัจจุบัน

| |
Online database : ACS
วารสาร ACS
ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์จากสำนักพิมพ์ The America Chemical Society ครอบคลุมสาขาวิชาเคมีและสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีวารสารให้บริการจำนวนไม่น้อยกว่า 45 รายชื่อ ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 1996 ถึงปัจจุบัน ประกอบด้วย รายการทางบรรณานุกรม สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็มในรูปแบบ HTML และ PDF

| |
Online database : Akarawisut
Akarawisut
Akarawisut is a plagiarism checking system co-developed by Chulalongkorn University and Inspica Co., Ltd. This system is used by all networked libraries under a memorundum with Chulalongkorn University to check for inappropraite copying of works againt a large database of Thai theses, dissertations, research reports and journal articles.

| |
Online database : ArXiv
arXiv Cornell University
arXiv® is a curated research-sharing platform open to anyone. As a pioneer in digital open access, arXiv.org now hosts more than two million scholarly articles in eight subject areas, curated by our strong community of volunteer moderators. arXiv offers researchers a broad range of services: article submission, compilation, production, retrieval, search and discovery, web distribution for human readers, and API access for machines, together with content curation and preservation. Our emphasis on openness, collaboration, and scholarship provide the strong foundation on which arXiv thrives.

arXiv currently serves the fields of physics, mathematics, computer science, quantitative biology, quantitative finance, statistics, electrical engineering and systems science, and economics. arXiv was founded by Paul Ginsparg in 1991 and is now maintained and operated by Cornell Tech.

| |
Online database : Business Source Ultimate
Business Source Ultimate
ฐานข้อมูลด้านบริหารธุรกิจและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง มีวารสารวิชาการ บทความวิจัย และสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ข้อมูลย้อนหลังหลายปี วารสารกว่า 2,545 รายชื่อ สิ่งพิมพ์อื่น ๆ กว่า 27,000 รายการ

| |
Online database : Cambridge Core
Cambridge Core
Cambridge Core is the home of academic content from Cambridge University Press. The database is the place to find valuable, useful and inspirational research and academic information. With over 1.8 million journal articles and 46,000+ books, Cambridge Core is the central destination for academic research.

| |
Online database : Cambridge Journal Articles
Online database : CEIC
CEIC
เข้าถึงข้อมูลทางการเงินและตัวบ่งชี้เศรษฐกิจซึ่งรวบรวมจากแหล่งข้อมูลต่างๆ นับพันแหล่งแบบเจาะลึก พร้อมข้อมูลจากนักวิเคราะห์ 18 ประเทศทั่วโลก

| |
Online database : CNKI
China Academic Journals Full-text Database (CJFD)
Access to journals in Chinese and English. The library has subscribed H and J collections: H – Education & Social Science which provides access to 2,210 Journals and J – Economics & Management which provides access to 1,293 Journals. CJFD involves all levels of journals. Data coverage 1994-2017. Most of the journals date back to the first issue. (Simultaneus 5 users)

| |
Online database : EBSCO
Communication & Mass Media Complete (CMMC)
Communication & Mass Media Complete includes 362 journals with searchable cited references and 182 active, full-text non-open access journals not available in any version of Academic Search. The database includes rigorous curation and indexing of open access (OA) journals, which has resulted in a growing collection of 309 active global OA journals. Once validated and certified for inclusion, these OA journals are treated with high-quality subject indexing and sophisticated, precise/accurate full-text linking.

| |
Online database : CORE
CORE
CORE is the world’s largest aggregator of open access research papers from repositories and journals. It is a not-for-profit service dedicated to the open access mission. We serve the global network of repositories and journals by increasing the discoverability and reuse of open access content. We provide solutions for content management, discovery and scalable machine access to research. Our services support a wide range of stakeholders, specifically researchers, the general public, academic institutions, developers, funders and companies from a diverse range of sectors including but not limited to innovators, AI technology companies, digital library solutions and pharma.

| |
Online database : DART Europe
DART-Europe : E-theses Portal
Access to 1,219,730 open access research theses from 578 Universities in 29 European countries.

The DART-Europe E-theses Portal is a searchable database of electronic research theses held in European repositories. The theses listed are open access – publicly available, in full, without charge.

The DART-Europe Portal does not store theses, but the database aims to provide a link to at least one electronic copy of every thesis listed in the database. DART-Europe holds as much information as possible about each thesis, but this can vary, depending on the source of the information. As a minimum, details of the author, title and date of award are held.

DART-Europe was founded in 2005 as a partnership of national and university libraries and consortia to improve global access to European research theses. The DART-Europe E-theses Portal is managed by UCL Library Services.

| |
Online database : STKS
DBs by STKS
ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology Knowledge Services: STKS) สังกัดสำนักงานกลาง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ทำหน้าที่ทั้งห้องสมุดกลาง สวทช. และหน่วยงานบริการเพื่อสังคมความรู้ดิจิทัลแบบเปิด สร้างเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ในอินเทอร์เน็ต เพิ่มคุณค่าการวิจัย การเรียนรู้ ขยายบริการสู่สังคมชนบทและผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งสร้างและขยายโอกาสบันทึกความรู้วิทยาศาสตร์ในภูมิปัญญาไทยให้ปรากฎแก่ สาธารณะ ทุกคนเข้าถึงความรู้และใช้งานได้โดยสะดวก

| |
Online database : DigitalCommons@URI
DigitalCommons@URI
DigitalCommons@URI is an institutional repository that showcases the diverse array of materials produced by the University of Rhode Island community. Its purpose is to capture, organize, disseminate, preserve and promote the cultural and scholarly record. Providing free and open access to URI’s intellectual and creative output supports the University’s core mission of education as a public good.

| |
Online database : DOAB
DOAB (Books)
DOAB : Directory of Open Access Books is a community-driven discovery service that indexes and provides access to scholarly, peer-reviewed open access books and helps users to find trusted open access book publishers. All DOAB services are free of charge and all data is freely available.

| |
Online database : DOAJ
DOAJ (Journals)
DOAJ is a community-curated online directory that indexes and provides access to high quality, open access, peer-reviewed journals. All DOAJ services are free of charge including being indexed. All data is freely available.

| |
Online database : EBSCO eBooks academic collection
eBook Academic Collection
Access to multidisciplinary collection of thousands of e-books covering a large selection of academic subjects and features e-books from leading publishers and university presses.

| |
Online database : EBSCO
EBSCO A-to-Z
A-to-Z is a locator tool for all of a library s e-resources, e-journals, including titles in full-text databases, publisher packages and e-books.

| |
Online database : Ebsco discovery service
EBSCO Discovery Service (EDS) Plus Full Text
เป็นฐานข้อมูลและบริการสืบค้นเพื่อการยืมคืน ข้อมูลครอบคลุมสหสาขาวิชา เช่น ศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ ศิลปศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ โดยให้ข้อมูลเอกสารฉบับเต็มของบทความวารสาร (Full text) ไม่น้อยกว่า 1,800 ชื่อเรื่อง โดยมีวารสารฉบับเต็มและบทความฉบับเต็มจากสำนักพิมพ์ต่างๆ อาทิ Wiley (John Wiley & Sons, Inc. / Wiley-Blackwell), Taylor & Francis, Sage Publication เป็นต้น

| |
Online database : EBSCO
Online database : EBSCO Open Dissertations
EBSCO Open Dissertations
OpenDissertations.org is a collaboration between EBSCO and BiblioLabs that brings an innovative approach to increasing traffic and discoverability of ETD research.

EBSCO has partnered with libraries for more than 70 years by providing quality research content, powerful search technologies, and intuitive delivery platforms. BiblioLabs is a 15-person software company based in Charleston, SC that works with leading organizations around the world on OA, OER, and campus-wide digital content delivery solutions. EBSCO & BiblioLabs are cooperating on this innovative approach to increase traffic to ETD research.

The project is open for metadata submissions from research universities and libraries around the world. With over 200 million searches conducted since 2015, OpenDissertations.org is helping drive new traffic to participating institutional repositories and connecting people with valuable Open Access research from leading institutions around the world.

| |
Online database : Eikon + Datastream
Eikon and Datastream
Eikon & Datastream ฐานข้อมูลด้านการเงิน เศรษฐศาสตร์ ตลาดหุ้นทั่วโลก อัตราแลกเปลี่ยน การซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ข้อมูลบริษัทจดทะเบียน

| |
Online database : Emerald
Emerald Management
เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมสาขาวิชาทางด้านการจัดการ ได้แก่ การเงินและการบัญชี บริหารธุรกิจ การจัดการและกลยุทธมีดรรชนี หรือสาระสังเขปของบทความจากวารสาร และเอกสารฉบับเต็มของบทความวารสาร (Full text) มากกว่า 100 ชื่อ

| |
Online database : Emerald
Emerald Premier Plus
Access to over 240 peer-reviewed journals covering the fields of business, management, economics, engineering, computing, technology and social sciences. Emerald management journal collections subscribed are
education; HR, learning and organization studies; information and knowledge management; library and information sciences; marketing; tourism and hospitality management; operations, logistics and quality; property management and built environment; public policy and environmental management.

| |
Online database : Emerging markets
Emerging Markets Case Studies
EMCS publishes discussion-based teaching case studies that offer students the opportunity to explore real-world challenges in the classroom environment, allowing them to test their decision-making skills before taking their knowledge into the workplace.

All cases accepted by Emerald into Emerging Markets Case Studies have teaching notes, which are rigorously reviewed to ensure their learning objectives facilitate dynamic classroom discussion and help faculty plan how best to use the case.

EMCS specialises in case research from and about emerging markets and developing economies, regions which are traditionally underrepresented in teaching case collections but which offer unique and important insights

Subject areas include: Accounting and finance, Built environment, Entrepreneurship, Environmental management, International business, Human resources, Management science, Marketing, Operations and logistics, Public sector management, Strategy, Tourism and hospitality

| |
Online database: EndNote
EndNote
EndNote is a reference management software that organizes bibliographies and references when writing essays, articles and other manuscripts. The software helps to manage and organize references, insert in-text citations and generate appropriate reference lists.

To use Manuscript Matcher: View Manual

| |
Online database : EBSCO
Engineering Source
Engineering Source is the premier database for professionals and researchers across all engineering disciplines, including biomedical, civil, electrical, mechanical, environmental and software. It includes hundreds of full-text engineering journals, magazines and trade publications, plus books, conference papers and more.

| |
Online database : E-ThOS
EThOS : E-Theses Online Service
Search over 600,000 doctoral theses. Download instantly for your research, or order a scanned copy quickly and easily.

EThOS is the UK’s national thesis service which aims to maximise the visibility and availability of the UK’s doctoral research theses. It demonstrates the quality of UK research, and supports the UK Government’s open access principle that publications resulting from publicly-funded research should be made freely available for all researchers, providing opportunities for further research.

| |
Online database : Ebsco discovery service
Full Text Finder
Enhance journal and e-book discovery with Full Text Finder (FTF) — a next-generation knowledge base, holdings management tool, publication finder and link resolver. FTF integrates with EBSCO Discovery Service (EDS) to provide users fast and reliable access to full text and a better library experience.

| |
Online database : Gale
Gale Academic OneFile: Select
Gale Academic OneFile provides millions of articles from over 17,000 scholarly journals and other authoritative sources, including videos from BBC Worldwide Learning to thousands of podcasts and transcripts from CNN. It includes more than 11,000 peer-reviewed journals (more than 8,000 in full text), and major reference sets including Gale Encyclopaedia of Science and Encyclopaedia of World Biography.

| |
Online database : Google Scholar
Online database : Hein Online
HeinOnline
Provides full-text of historical treaties, regulations, presidential, and government documents. Also includes numerous law resources.

| |
hibrary
Hibrary
Hibrary is a online library containing e-books from many publishers.

| |
Online database : EBSCO
Hospitality & Tourism Complete
Access to full-text journals, magazines, company and country reports, books and newspapers in all areas of hospitality and tourism. Covers all areas of hospitality and tourism, including hospitality law, market trends, food and beverage management and hotel management. In addition to hundreds of full-text journals, it provides magazines, company and country reports, books and newspapers. Content includes more than 490 full-text publications, more than 1.4 million records dating back to 1924.

| |
Online database : ThaiBMA
iBond-ThaiBMA
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย รวบรวมข้อมูลตราสารหนี้ที่ขึ้นทะเบียนกับ ThaiBMA ข้อมูลอัตราดอกเบี้ย และข่าวที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ ประกอบไปด้วยเมนูย่อยทั้งหมด 10 เมนู ได้แก่ 1. Registered bond 2. Auction & Result 3. Corporate action 4. Bond search 5. Issuer information 6. Inflation-linked bond 7. Green, social & sustanability bond 8. Bond update 9. FRN Rate search และ 10. Bond Risk profile

| |
Online database : IEEE IEL
IEEE/IET Electronic Library (IEL)
เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมสารสนเทศจาก Electronics Engineers (IEEE) ประกอบด้วย วารสาร นิตยสาร รายงานความก้าวหน้า เอกสารการประชุม เอกสารมาตรฐานของ IEEE มากกว่า 4,500,000 รายการ

คู่มือช่วยการตีพิมพ์: ดูคู่มือ

| |
Online database : IG Library by IG Publishing (iGroup)
IG Library
iG Library is a new generation eBook platform developed by iG Publishing. Its simple and user friendly interface helps you to retrieve information from huge eBook collections using a single click. It employs a powerful clustering engine to help you quickly analyze search results as well as to discover related topics.

Source: https://www.igpublish.com/iglibrary/

| |
Online database : Journal Link
Journal Link
Journal Link is a union list of journals in Thailand and was initiated by Thailand Committee of the Deans of Science Faculties in 1998. Thailand Research Fund supported Journal Link to fully operate as a reference tool for journal location and to provide a web-based document delivery. 241 libraries collaborated to enhance resource sharing to achieve sustainable economy for the country.

| |
Online database : JSTOR
JSTOR (Journal Storage)
Access to archival peer-reviewed journal titles across the humanities, and social sciences. Journals span continents and languages, with titles from 1,200 publishers from 57countries. JSTOR subscription of NIDA are following collections 1) Arts & Science I 2) Arts & Science IV 3) Business & Economics 4) Mathematics & Statistics 5) Sustainability collection

| |
Online database : Kasikorn Research Center (KResearch)
Online database : Lexis Advance
Lexis Advance
Lexis Advance is an innovative online research platform that allows today’s legal professionals to access trusted research from LexisNexis.

| |
Online database : Maruey eLibrary
Maruey e-Library
แหล่งเรียนรู้ด้านการเงินและการลงทุนที่ทันสมัยและครบวงจร ครอบคลุมเนื้อหาทางการเงินที่หลากหลาย ทั้งตราสารทุน ตราสารหนี้ และตราสารอนุพันธ์ ตลอดจนนวัตกรรมการลงทุนประเภทต่าง ๆ

| |
wos-master-journal-list
Master Journal List
The Web of Science Master Journal List is an invaluable tool to help you to find the right journal for your needs across multiple indices hosted on the Web of Science platform. Spanning all disciplines and regions, Web of Science Core Collection is at the heart of the Web of Science platform. Curated with care by an expert team of in-house editors, Web of Science Core Collection includes only journals that demonstrate high levels of editorial rigor and best practice. As well as the Web of Science Core Collection, you can search across the following specialty collections: Biological Abstracts, BIOSIS Previews, Zoological Record, and Current Contents Connect, as well as the Chemical Information products.

| |
Merriam-Webster_logo
Merriam-Webster
Merriam-Webster has been America’s leading provider of language information. The provided resources include Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary and dictionaries for English-language learners.

| |
Online database : MorningStar
Morningstar Direct
ฐานข้อมูลด้านการลงทุนชั้นนำของโลก ให้บริการข้อมูลและการวิเคราะห์เกี่ยวกับการลงทุนต่างๆ กว่า 375,000 รายการ เช่น ข้อมูลกองทุนเปิด กองทุนปิด หุ้น ตราสารหนี้ อีทีเอฟ และข้อมูลการลงทุนอื่นๆ ทั่วโลก รวมทั้งการจัดอันอับกองทุน เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยนักลงทุนในการตัดสินใจลงทุน

 

 

| |
Online database : NewsCenter
NewsCenter
Access to real-time online news service, including more over 200 sources of news and information sources.

| |
Online database : IQNewsClip
NewsClip
NewsClip is an online news clipping service which offers clips of 30 newspapers titles in Thai and English and can be accessed online. iQNewClip offers high-resolution news clips in both black-and-white and color formats. All clips are categorized, and can be easily browsed for a specific one through the full text search function.

| |
Online database : Open Access Theses and Dissertations (OATD)
Open Access Theses and Dissertations (OATD)
OATD.org aims to be the best possible resource for finding open access graduate theses and dissertations published around the world. Metadata (information about the theses) comes from over 1100 colleges, universities, and research institutions. OATD currently indexes 6,318,883 theses and dissertations.

Most documents made available for open access allow you to download and read them for personal use. Without specific permission from the copyright owner, do not assume further permissions, such as redistributing ETDs from another web site or using them for commercial purposes.

With few exceptions, the documents indexed on OATD are the property of their authors and are legally protected by copyright. Individual ETDs and host repositories may have specific statements of the author’s rights and your permissions to use the document. In the event that the local repository or the ETD itself states different permissions than the record indexed by OATD, the local statement takes priority.

| |
Online database : Passport
Passport (Euromonitor)
Passport เป็นฐานข้อมูลข้อมูลธุรกิจและการตลาดทั่วโลกที่จัดทำโดย Euromonitor Internaitonal เสนอรายงานข่าวกรองธุรกิจในประเทศ บริษัท ตลาดและผู้บริโภค ครอบคลุมกว่า 350 ตลาดและ 207 ประเทศ ครอบคลุมข้อมูลตั้งแต่ปี 1999 จนถึงปัจจุบันและมีการอัปเดตข้อมูลทุกเดือน

| |
Online database : Proquest Dissertations and Theses Global
ProQuest : Dissertations and Theses Global
ProQuest Dissertations & Theses Global เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกจากสถาบันทางการศึกษาที่มีชื่อเสียงในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา รวมถึงสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเชีย และอฟริกา มากกว่า 1,700 แห่ง ประกอบด้วยวิทยานิพนธ์มากกว่า 3 ล้านชื่อเรื่อง ซึ่งให้บริการในรูปแบบเอกสารฉบับเต็ม (Full-Text) มากกว่า 1.7 ล้านรายการ ย้อนหลังตั้งแต่ปี 1997 ถึงปัจจุบัน

| |
Online database : Regional Business News
Regional Business News
Regional Business News provides full-text regional business publications for the United States and Canadian provinces. Users can search newspapers, magazines and other resources from trusted news sources. Reputable Resources for Your Regional News. Content includes full-text for more than 100 regional U.S. and Canadian business publications. Full-text coverage dating back to 1990.

| |
Online database : SAGE Journals
Sage Journals : Humanities and Social Sciences (Open access)
Sage Journals : Humanities and Social Sciences เป็นฐานข้อมูลวารสารวิชาการในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวนมากกว่า 770 รายชื่อ สามารถดูข้อมูลย้อนหลังได้ถึงปี ค.ศ. 1999 จนถึงปีปัจจุบัน

| |
Online database : ScienceDirect
ScienceDirect (4 subject collections)
เป็นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม (Full-text) ของวารสารมากกว่า 700 ชื่อเรื่อง ครอบคลุม 4 สาขาวิชา ได้แก่ Agricultural and Biological Sciences , Engineering , Immunology & Microbiology and Social Sciences สามารถดูข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี ค. ศ. 2010 – ปัจจุบัน

| |
Online database : Scirus
Online database : Scimago SJR
SJR (Scimago Journal & Country Rank)
The SCImago Journal & Country Rank is a publicly available portal that includes the journals and country scientific indicators developed from the information contained in the Scopus® database (Elsevier B.V.). These indicators can be used to assess and analyze scientific domains. Journals can be compared or analysed separately. Country rankings may also be compared or analysed separately. Journals can be grouped by subject area (27 major thematic areas), subject category (309 specific subject categories) or by country. Citation data is drawn from over 34,100 titles from more than 5,000 international publishers and country performance metrics from 239 countries worldwide. The SJCR allows you also to embed significative journal metrics into your web as a clickable image widget.

| |
Online database : SpringerLink
SpringerLink
SpringerLink provides acess to millions of scientific documents from journals, books, series, protocols, reference works and proceedings in Science and Technology, Medical Sciences, Social Sciences and Humanities. Contents coverage includes resources in the field of Biomedicine, Business and Management, Chemistry, Computer Science, Economic, Education, Engineering, Environment, Geography, History, Law, Life Science, Materials Science, Mathematics, Medicine & Public Health, Pharmacy, Philosophy, Physics, Political Science and International Relations, Social Sciences, and Statistics.

| |
Online database : Taylor & Francis
Taylor & Francis : Social Sciences and Humanities
Access to full-text articles from journals published by Taylor & Francis: Social Science & Humanities Library (SSH). Includes 1471 journals titles relating to anthropology, archaeology & heritage; arts & humanities; business, management & economics; criminology & law; education; geography, planning, urban & environment; library & information science; media, cultural & communication studies; mental health & social care; politics, international relations & area studies; psychology; sociology & related disciplines; sport, leisure & tourism; strategic, defence & security studies. Full text coverage: 1997-present.

| |
Online database : TCI
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย หรือ ศูนย์ TCI (Thai-Journal Citation Index Centre) เป็นหน่วยงานกลางที่ทำหน้าที่พัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นผลงานวิจัยและผลงานวิชาการตลอดจนข้อมูลการอ้างอิงของบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการไทย และคำนวณและรายงานค่า Journal Impact Factors ของวารสาร

ศูนย์ TCI ได้จัดแบ่งวารสารตามระดับคุณภาพออกเป็น 3 กลุ่ม คือ

กลุ่มที่ 1 : วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพ และอยู่ในฐานข้อมูล TCI และจะถูกคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) ต่อไป เป็นวารสารกลุ่มที่นักวิชาการควรเลือกลงตีพิมพ์ผลงานวิชาการเป็นอันดับแรก

กลุ่มที่ 2 : วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพ และอยู่ในฐานข้อมูล TCI เป็นวารสารกลุ่มที่นักวิชาการควรเลือกลงตีพิมพ์ผลงานวิชาการเป็นอันดับรอง

กลุ่มที่ 3 : วารสารที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพ และอาจไม่ปรากฎอยู่ในฐานข้อมูล TCI ในอนาคต

| |
Online database : TDC
Thai Digital Collection (TDC)
TDC หรือ Thai Digital Collection เป็นโครงการหนึ่งของ ThaiLIS มีเป้าหมายเพื่อให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม ซึ่งเป็นเอกสารฉบับเต็มของ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัยของอาจารย์ รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ในการเข้าใช้บริการนั้นจะต้องเข้าใช้งานจากคอมพิวเตอร์ ภายในห้องสมุดสมาชิก ดูรายละเอียดห้องสมุดสมาชิก ได้จากทางเลือกมหาวิทยาลัย/สถาบัน

| |
Online database : ThaiJO
ThaiJO : Thai Journals Online
Thai Journals Online (ThaiJO) เป็นระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย เป็นแหล่งรวมวารสารวิชาการที่ผลิตในประเทศไทยทุกสาขาวิชา ทั้งสาขาวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ThaiJO ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre : TCI) วารสารวิชาการไทยที่ปรากฎใน ThaiJO จะพัฒนาอยู่บนระบบ OJS (Online Journal System) เดียวกันซึ่งพัฒนาโดย Public Knowledge Project (PKP)

| |
turnitin-2021
Turnitin
Turnitin เป็นบริการตรวจจับการลอกเลียนแบบทางอินเทอร์เน็ตที่สร้างโดย iParadigms และ LLC เป็นบริการตรวจสอบความคิดริเริ่มและป้องกันการลอกเลียนแบบที่ตรวจสอบการเขียน เพื่อหาข้อผิดพลาดในการอ้างอิงหรือการคัดลอกที่ไม่เหมาะสม ผลลัพธ์สามารถใช้เพื่อระบุความคล้ายคลึงกันกับแหล่งข้อมูลที่มีอยู่หรือสามารถใช้ในการประเมินผลงาน เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้วิธีหลีกเลี่ยงการลอกเลียนแบบและปรับปรุงงานเขียนด้วยตนเอง

| |
Online database : UNWTO eLibrary
UNWTO eLibrary

The UNWTO eLibrary is an online service from the World Tourism Organization (UNWTO) with a broad coverage of tourism and related subject areas. This database is an information source offering an unparalleled coverage of research and information in the area of tourism and available to our Member States, Affiliate Members, subscribers and general public. The subject areas reflect all important themes moving the tourism sector and include, among others, ecotourism and sustainable development, tourism statistics, market research, innovation and new technologies and tourism policies. The UNWTO Elibrary contains books, journals and statistical reports by country and by indicator.


| |
Online database : Webster Dictionary
Webster Dictionary
Fast, talking, crosslinked online webster dictionary with audible pronunciation and relevant quotes from books. Designed to help you become a better English speaker.

CoolDictionary.com helps you not only find words in the Webster dictionary, but also gives you the examples of how they are used in classical books. It is fully crosslinked, so that you can follow it from one word to another. The sound icon lets you hear the pronunciation of individual words or even the entire classical literature quotes. Literature, math and algebra are the cornerstones of knowledge, and they are all based on a foundation of a solid vocabulary.

| |
Online database : Wiley
Wiley eJournals
Access to fulltext articles from 288 academic eJournals from Wiley. Full text available from 1997 – present.

| |
Online database : The Yomiuri Shimbun
Yomiuri Shimbun
Acccess to fulltext articles of Yomidas Rekishikan, a digital archive covering the entire history of newspaper publishing in Japan. Contents include Meiji, Taisho & Showa Eras 1874-1989, Heisei & Reiwa Eras 1986 onwards. (2 simultaneous access)

| |
Skip to content