วิธีการจองห้องค้นคว้า

สำนักบรรณสารการพัฒนาให้บริการห้องค้นคว้าแก่นักศึกษาของสถาบัน โดยห้องนักศึกษาปริญญาโท ให้บริการที่ชั้น 3 จำนวน 43 ห้อง ใช้ครั้งละ 2 ชั่วโมง แบ่งเป็นห้องสำหรับ 2-4 คน จำนวน 21 ห้อง ; ห้องสำหรับ 6 คน จำนวน 15 ห้อง ; ห้องสำหรับ 7 คน จำนวน 5 ห้อง และห้องสำหรับ 10 คน จำนวน 2 ห้อง และให้บริการห้องค้นคว้าแก่นักศึกษาปริญญาเอกที่ชั้น 4 จำนวน 32 ห้องเดี่ยว สามารถใช้งานได้ตลอดวัน

หากต้องการของห้องค้นคว้า ให้ทำตามขั้นตอนที่ระบุด้านล่าง

Play Video

วิธีจองห้องค้นคว้าทางหน้าเว็บไซต์ของห้องสมุด

วิธีจองห้องค้นคว้าด้วยตู้กีออส

Play Video
Play Video

วิธีจองห้องค้นคว้าโดยใช้แอปพลิเคชั่นบนมือถือ

Infographics: How to reserve a study room

Skip to content