ฐานข้อมูลออนไลน์

ทั้งหมด
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 12
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ 28
ข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ 5
วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ 7
ข้อมูลบรรษัทและอุตสาหกรรม 2
ฐานข้อมูลออนไลน์ 56
Online database : DART Europe
DART-Europe : E-theses Portal
Access to 1,219,730 open access research theses from 578 Universities in 29 European countries.

The DART-Europe E-theses Portal is a searchable database of electronic research theses held in European repositories. The theses listed are open access – publicly available, in full, without charge.

The DART-Europe Portal does not store theses, but the database aims to provide a link to at least one electronic copy of every thesis listed in the database. DART-Europe holds as much information as possible about each thesis, but this can vary, depending on the source of the information. As a minimum, details of the author, title and date of award are held.

DART-Europe was founded in 2005 as a partnership of national and university libraries and consortia to improve global access to European research theses. The DART-Europe E-theses Portal is managed by UCL Library Services.

| |
Online database : DigitalCommons@URI
DigitalCommons@URI
DigitalCommons@URI is an institutional repository that showcases the diverse array of materials produced by the University of Rhode Island community. Its purpose is to capture, organize, disseminate, preserve and promote the cultural and scholarly record. Providing free and open access to URI’s intellectual and creative output supports the University’s core mission of education as a public good.

| |
Online database : EBSCO Open Dissertations
EBSCO Open Dissertations
OpenDissertations.org is a collaboration between EBSCO and BiblioLabs that brings an innovative approach to increasing traffic and discoverability of ETD research.

EBSCO has partnered with libraries for more than 70 years by providing quality research content, powerful search technologies, and intuitive delivery platforms. BiblioLabs is a 15-person software company based in Charleston, SC that works with leading organizations around the world on OA, OER, and campus-wide digital content delivery solutions. EBSCO & BiblioLabs are cooperating on this innovative approach to increase traffic to ETD research.

The project is open for metadata submissions from research universities and libraries around the world. With over 200 million searches conducted since 2015, OpenDissertations.org is helping drive new traffic to participating institutional repositories and connecting people with valuable Open Access research from leading institutions around the world.

| |
Online database : E-ThOS
EThOS : E-Theses Online Service
Search over 600,000 doctoral theses. Download instantly for your research, or order a scanned copy quickly and easily.

EThOS is the UK’s national thesis service which aims to maximise the visibility and availability of the UK’s doctoral research theses. It demonstrates the quality of UK research, and supports the UK Government’s open access principle that publications resulting from publicly-funded research should be made freely available for all researchers, providing opportunities for further research.

| |
Online database : Open Access Theses and Dissertations (OATD)
Open Access Theses and Dissertations (OATD)
OATD.org aims to be the best possible resource for finding open access graduate theses and dissertations published around the world. Metadata (information about the theses) comes from over 1100 colleges, universities, and research institutions. OATD currently indexes 6,318,883 theses and dissertations.

Most documents made available for open access allow you to download and read them for personal use. Without specific permission from the copyright owner, do not assume further permissions, such as redistributing ETDs from another web site or using them for commercial purposes.

With few exceptions, the documents indexed on OATD are the property of their authors and are legally protected by copyright. Individual ETDs and host repositories may have specific statements of the author’s rights and your permissions to use the document. In the event that the local repository or the ETD itself states different permissions than the record indexed by OATD, the local statement takes priority.

| |
Online database : Proquest Dissertations and Theses Global
ProQuest : Dissertations and Theses Global
ProQuest Dissertations & Theses Global เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกจากสถาบันทางการศึกษาที่มีชื่อเสียงในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา รวมถึงสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเชีย และอฟริกา มากกว่า 1,700 แห่ง ประกอบด้วยวิทยานิพนธ์มากกว่า 3 ล้านชื่อเรื่อง ซึ่งให้บริการในรูปแบบเอกสารฉบับเต็ม (Full-Text) มากกว่า 1.7 ล้านรายการ ย้อนหลังตั้งแต่ปี 1997 ถึงปัจจุบัน

| |
Online database : TDC
Thai Digital Collection (TDC)
TDC หรือ Thai Digital Collection เป็นโครงการหนึ่งของ ThaiLIS มีเป้าหมายเพื่อให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม ซึ่งเป็นเอกสารฉบับเต็มของ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัยของอาจารย์ รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ในการเข้าใช้บริการนั้นจะต้องเข้าใช้งานจากคอมพิวเตอร์ ภายในห้องสมุดสมาชิก ดูรายละเอียดห้องสมุดสมาชิก ได้จากทางเลือกมหาวิทยาลัย/สถาบัน

| |
Skip to content