วิธีใช้ฐานข้อมูล Passport

Passport เป็นฐานข้อมูลข้อมูลธุรกิจและการตลาดทั่วโลกที่จัดทำโดย Euromonitor Internaitonal เสนอรายงานข่าวกรองธุรกิจในประเทศ บริษัท ตลาดและผู้บริโภค ครอบคลุมกว่า 350 ตลาดและ 207 ประเทศ ครอบคลุมข้อมูลตั้งแต่ปี 1999 จนถึงปัจจุบันและมีการอัปเดตข้อมูลทุกเดือน

Skip to content