บริการจัดส่งหนังสือ

บริการสำหรับคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และบุคลากรของสถาบัน เพื่ออำนวยความสะดวกและส่งเสริมการใช้ทรัพยากรให้เกิดการใช้อย่างคุ้มค่า เป็นบริการที่ผู้ใช้สามารถเลือกหนังสือด้วยตนเองและแจ้งให้จัดส่งและรับคืนหนังสือถึงโต๊ะทำงาน ซึ่งห้องสมุดบริการรับ-ส่งหนังสือในวันและเวลาราชการ วันละ 4 รอบ คือ เวลา 9.00 น., 11.00 น., 14.00 น. และ 16.00 น.

ให้บริการเฉพาะคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และบุคลากรของสถาบันเท่านั้น

จุดที่ให้บริการ

  • ชั้น 2

Skip to content