Advanced Search | Browse Search | บัญชีของฉันและยืมต่อ | Whitelist contact
EPlogo
คำสำคัญ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง   |  Interlibrary Loan

INTELLECTUAL SERVICES
TOWARDS
WISDOM FOR
SUSTAINABLE DEVELOPMENT

ข่าวประกาศ

รายการหนังสือใหม่

ตาราง i-Thesis เดือนพ.ย
ตารางวันเปิดให้บริการคำปรึกษา ระบบ i-Thesis ประจำเดือนมีนาคม
ส่งผลงานวิชาการ
เชิญชวนนักศึกษาส่งผลงานวิชาการประเภท รายงานการค้นคว้าอิสระ (Independent Study) เพื่อเผยแพร่ในฐานข้อมูลคลังปัญญา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
eBook Recommend Feb 2024
eBook Recommend
Booklist Lover by NIDA Library
เชิญร่วมโหวตหนังสือที่อยากอ่าน และต้องการให้ซื้อเข้าห้องสมุด เดือนกุมภาพันธ์ 2567

ข่าวประกาศ
กิจกรรมห้องสมุด

บริการงานวิจัย

บริการสนับสนุนการวิจัย

กิจกรรมห้องสมุด

ช่วงเวลาให้บริการ

หอสมุดสุขุม นวพันธ์
จันทร์ - ศุกร์8.30 - 19.30
เสาร์ - อาทิตย์9.00 - 21.00
ห้องสมุดอาเซียน ถนัด คอมันตร์
จันทร์ - ศุกร์8.30 - 16.30
เสาร์ - อาทิตย์ปิดบริการ
พิพิธภัณฑ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
จันทร์ - ศุกร์ปิดบริการ
เสาร์ - อาทิตย์ปิดบริการ

เมนูแนะนำ

เมนูแนะนำหนังสือใหม่หรือน่าสนใจให้ห้องสมุดดำเนินการจัดหา

การใช้เครื่องมือวิจัยที่ห้องสมุดจัดเตรียมไว้สำหรับผู้เรียน

แบ่งปันหรือแนะนำห้องสมุด เพื่อปรับปรุงบริการ

เข้าถึงทรัพยากรห้องสมุดและฐานข้อมูลออนไลน์ได้ทุกที่

สมัครสมาชิก เพื่อสิทธิ์ประโยชน์ในการเข้าถึงบริการต่าง ๆ

สำรวจหัวข้อการวิจัย เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผลงานใหม่

เครื่องมือสำหรับช่วยจัดการการอ้างอิงในงานวิจัย

ค้นพบแหล่งข้อมูลออนไลน์หลายประเภทและหัวข้อที่น่าสนใจ

ยินดีต้อนรับสู่ พื้นที่ให้บริการของห้องสมุด

คลังภาพ

ภาพถ่าย
พื้นที่เรียนรู้ภายในห้องสมุด

Skip to content