ค้นหาอย่างละเอียด | การค้นแบบไล่เรียง | บัญชีของฉันและยืมต่อ | Whitelist contact
EPlogo
คำสำคัญ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง   |  Interlibrary Loan

INTELLECTUAL SERVICES
TOWARDS
WISDOM FOR
SUSTAINABLE DEVELOPMENT

ข่าวประกาศ

รายการหนังสือใหม่

ประกาศ 27ก.ย
ประกาศการให้บริการในวันที่ 27 กันยายน 2566
แนะนำตู้ Kiosk
แนะนำ ตู้ Kiosk ใหม่สำหรับบุคคลภายนอกที่ต้องการเข้าใช้บริการห้องสมุด
Yunus Exhibition
เชิญชมนิทรรศการ Prof. Muhammad Yunus บุคคลที่ได้รับรางวัลโนเบล สาขาสันติภาพในปี พ.ศ.2549
study room engversion
ห้องสมุดอาเซียน ถนัด คอมันตร์ เปิดให้บริการห้องค้นคว้าสำหรับนักศึกษา

ข่าวประกาศ
กิจกรรมห้องสมุด

บริการงานวิจัย

บริการสนับสนุนการวิจัย

กิจกรรมห้องสมุด

ช่วงเวลาให้บริการ

หอสมุดสุขุม นวพันธ์
จันทร์ - ศุกร์8.30 - 19.30 hrs.
เสาร์ - อาทิตย์9.00 - 21.00 hrs.
ห้องสมุดอาเซียน ถนัด คอมันตร์
จันทร์ - ศุกร์9.00 - 16.30 hrs.
เสาร์ - อาทิตย์ปิดบริการ
พิพิธภัณฑ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
จันทร์ - ศุกร์ปิดบริการ
เสาร์ - อาทิตย์ปิดบริการ

เมนูแนะนำ

เมนูแนะนำหนังสือใหม่หรือน่าสนใจให้ห้องสมุดดำเนินการจัดหา

การใช้เครื่องมือวิจัยที่ห้องสมุดจัดเตรียมไว้สำหรับผู้เรียน

แบ่งปันหรือแนะนำห้องสมุด เพื่อปรับปรุงบริการ

เข้าถึงทรัพยากรห้องสมุดและฐานข้อมูลออนไลน์ได้ทุกที่

สมัครสมาชิก เพื่อสิทธิ์ประโยชน์ในการเข้าถึงบริการต่าง ๆ

สำรวจหัวข้อการวิจัย เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผลงานใหม่

เครื่องมือสำหรับช่วยจัดการการอ้างอิงในงานวิจัย

ค้นพบแหล่งข้อมูลออนไลน์หลายประเภทและหัวข้อที่น่าสนใจ

ยินดีต้อนรับสู่ พื้นที่ให้บริการของห้องสมุด

คลังภาพ

ภาพถ่าย
พื้นที่เรียนรู้ภายในห้องสมุด

Skip to content