ข่าวประกาศ

Highlights!

outstanding person
ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ประจำปี 2565
Outstanding Library
สำนักบรรณสารการพัฒนา ได้รับรางวัลประเภทห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาดีเด่น ประจำปี 2565
February2023
หอสมุดสุขุม นวพันธ์ ขยายเวลาให้บุคคลภายนอกเข้าใช้บริการฟรี
NIDA Library App
NIDA LIBRARY APP
Announcement_Jan2023
ประกาศ เรื่องสิทธิ์การยืมของนักศึกษา
ONLIEN SURVER 2565
ขอเชิญทุกท่านเป็นส่วนหนึ่งในการให้ข้อมูลเพื่อการพัฒนาของเรา โดยขอความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปี 2565 พร้อมร่วมลุ้นรางวัลท้ายแบบสำรวจ
17207519469994
วันหยุดสำนักบรรณสารการพัฒนา ประจำเดือน ธันวาคม 2565
nidaLib-news-closeddate-202211-1
วันหยุดสำนักบรรณสารการพัฒนา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
(compress) image-2
วันหยุดสำนักบริการการศึกษา

All News & Announcements

NIDA Book Fair 2023 (1)
NIDA Book Fair 2023
i-Thesis_March_2023
ตารางการให้บริการให้คำปรึกษา i-Thesis ประจำเดือนมีนาคม 2566
Sukum Navapan Library Closed in April 2023
วันหยุดสำนักบรรณสารการพัฒนา ประจำเดือนเมษายน 2566
NIDA_eBooks UP Collection_202303
ฐานข้อมูลเปิดให้ทดลองใช้บริการฟรี EBSCO eBooks University Press Subscription Collection
NIDA_Legal Source_202302
ฐานข้อมูลเปิดให้ทดลองใช้บริการฟรี Legal Source
Statista_Trial Database
แนะนำฐานข้อมูลทดลองใช้ Statista
outstanding person
ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ประจำปี 2565
Outstanding Library
สำนักบรรณสารการพัฒนา ได้รับรางวัลประเภทห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาดีเด่น ประจำปี 2565
Announcement
ประกาศ เรื่องการแจ้งเตือนของห้องสมุด
i-thesis
ตารางการให้บริการให้คำปรึกษาระบบ i-Thesis ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
February2023
หอสมุดสุขุม นวพันธ์ ขยายเวลาให้บุคคลภายนอกเข้าใช้บริการฟรี
NIDA Library App
NIDA LIBRARY APP
Announcement_Jan2023
ประกาศ เรื่องสิทธิ์การยืมของนักศึกษา
Library Opening hours
ประกาศเปลี่ยนแปลงเวลาทำการ
i-Thesis one stop service Schedule in jan 2023
ตารางวันเปิดให้บริการคำปรึกษา ระบบ i-Thesis ประจำเดือนมกราคม 2566
ONLIEN SURVER 2565
ขอเชิญทุกท่านเป็นส่วนหนึ่งในการให้ข้อมูลเพื่อการพัฒนาของเรา โดยขอความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปี 2565 พร้อมร่วมลุ้นรางวัลท้ายแบบสำรวจ
Skip to content