ข่าวประกาศ

Highlights!

ใบสมัครนักศึกษาฝึกงาน it
รับสมัครนักศึกษาฝึกงานด้าน IT
outstanding person
ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ประจำปี 2565
Outstanding Library
สำนักบรรณสารการพัฒนา ได้รับรางวัลประเภทห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาดีเด่น ประจำปี 2565
NIDA Library App
NIDA LIBRARY APP
Announcement_Jan2023
ประกาศ เรื่องสิทธิ์การยืมของนักศึกษา

All News & Announcements

ตาราง i-Thesis เดือนพ.ย
ตารางวันเปิดให้บริการคำปรึกษา ระบบ i-Thesis ประจำเดือนมีนาคม
ส่งผลงานวิชาการ
เชิญชวนนักศึกษาส่งผลงานวิชาการประเภท รายงานการค้นคว้าอิสระ (Independent Study) เพื่อเผยแพร่ในฐานข้อมูลคลังปัญญา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
eBook Recommend Feb 2024
eBook Recommend
Booklist Lover by NIDA Library
เชิญร่วมโหวตหนังสือที่อยากอ่าน และต้องการให้ซื้อเข้าห้องสมุด เดือนกุมภาพันธ์ 2567
Posterบรรณสารสัญจร ตรั้งที่ 1-20240205
บรรณสารสัญจรย้อนรอยประวัติศาสตร์ ครั้งที่ 1
อ่านให้เธอฟัง EP
อ่านให้เธอฟัง EP.1
eBook Recommend
eBook Recommend
ใบสมัครนักศึกษาฝึกงาน it
รับสมัครนักศึกษาฝึกงานด้าน IT
แนะนำบทความ อ
แนะนำบทความอาจารย์นิด้า
แบบสอบถามความพึงพอใจ 2566
เชิญชวนนักศึกษา และผู้ใช้บริการทุกท่าน ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการห้องสมุดนิด้าปีการศึกษา 2566 ลุ้นรับของรางวัลจากห้องสมุด ร่ม และ USB Flash Drive รุ่นลิมิเต็ด
แนะนำบทความอาจารย์นิด้า รศ
แนะนำบทความอาจารย์นิด้า รศ.นเรศร์ เกษะประกร
eBook Recommend 01
แนะนำ eBook ที่น่าสนใจ
407276989_122146227350024384_5666271751451872738_n
แนะนำ Gale eBooks ค้นได้ทุกที่ทุกเวลา
On becoming agile
สำนักบรรณสารการพัฒนา แนะนำ E-Book
พิพิธภัณฑ์หมุนเวียน
ขอเชิญบุคลากรสถาบันที่มีของสะสม แล้วอยากจะแบ่งปันให้ผู้อื่นได้ชื่นชม สามารถนำสิ่งของมาร่วมกิจกรรมการจัดแสดงนิทรรศการพิพิธภัณฑ์หมุนเวียน
แสดงความยินดีกับอ
สำนักบรรณสารการพัฒนาขอแสดงความยินดีกับอาจารย์คณะนิติศาสตร์
Skip to content