พื้นที่ให้บริการ : ชั้น 4

art, mind, buddha-5129773.jpg

ห้องสวดมนต์

ห้องสวดมนต์ตั้งอยู่บนชั้น 4 ของอาคารบุญชนะ อัตถากร สมาชิกห้องสมุดสามารถใช้พื้นที่นี้สวดมนต์หรือทำสมาธิเพื่อผ่อนคลายได้ทุกเวลา
 • ชั้น 4
NIDA Library : Co-working space

พื้นที่ทำงานร่วมกัน (Co-Working Space)

พื้นที่ทำงานร่วมกัน (Co-working space) ตั้งอยู่บนชั้น 2 ของอาคารบุญชนะ อัตถากร เป็นส่วนพื้นที่ที่เปิดให้สมาชิกห้องสมุดใช้งานร่วมกันในบรรยากาศแบบสบายๆ
 • ชั้น 2
 • ชั้น 3
 • ชั้น 4
NIDA Library : Common room

ห้องนันทนาการ

ห้องนันทนาการ (Common room) ตั้งอยู่บนชั้น 4 ของอาคารบุญชนะ อัตถากร พื้นที่นี้เป็นห้องพักผ่อนกลางสำหรับนักศึกษาปริญญาเอกของสถาบัน
 • ชั้น 4
Service area : Digital Bookshelves

ชั้นหนังสือดิจิตอล

Digital Bookshelves ตั้งอยู่บนชั้น 2, 3 และ 4 ของอาคารบุญชนะ อัตถากร ผู้ใช้ห้องสมุดสามารถใช้พื้นที่นี้ค้นหาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องการผ่านทางระบบห้องสมุดอัตโนมัติด้วยจอภาพแบบสัมผัส และสามารถเข้าดูปกหนังสือ สารบัญ และตัวอย่างเนื้อหา 10 หน้าแรก
 • ชั้น 2
 • ชั้น 3
 • ชั้น 4
์NIDA Library : English bookshelves

ชั้นหนังสือภาษาอังกฤษ

ชั้นหนังสือภาษาอังกฤษ ตั้งอยู่บนชั้น 4 ของอาคารบุญชนะ อัตถากร หนังสือบนชั้น (On Shelf) จัดเรียงตามหมวดหมู่หนังสือ A-Z ตามระบบของหอสมุดรัฐสภาเมริกัน (Library of Congress Classification) เมื่อสืบค้นหนังสือที่ต้องการจากระบบคอมพิวเตอร์แล้ว ให้จดเลขหมู่หนังสือ (Call number) มาหาบนชั้นที่จัดเรียงไว้ตามลำดับเลข Call number และหยิบหนังสือจากชั้นมาอ่านได้ทุกมุมของห้องสมุด และเมื่อเลิกอ่านให้นำหนังสือมาวางไว้ ณ จุดวางหนังสือที่ห้องสมุดจัดไว้ หากต้องการยืมหนังสือ ให้นำมารับบริการได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 2
 • ชั้น 4
NIDA Library : English Bound Journals

ชั้นวารสารภาษาอังกฤษ ฉบับล่วงเวลา

วารสารภาษาอังกฤษฉบับล่วงเวลา จัดวางอยู่บนชั้น 4 ของอาคารบุญชนะ อัตถากร พื้นที่นี้จัดเก็บและให้บริการวารสารภาษาอังกฤษฉบับเก่าหรือฉบับก่อนหน้าฉบับปัจจุบันที่ถูกเย็บรวมเล่มเข้ากันตามชื่อวารสารและปีที่จัดพิมพ์
 • ชั้น 4
NIDA Library : Extra reading area

ห้อง Extra Reading Area

Extra Reading area หรือพื้นที่นั่งอ่านพิเศษ ตั้งอยู่บนชั้น 4 ของอาคารบุญชนะ อัตถากร เป็นพื้นที่นั่งอ่านสำรองเฉพาะสมาชิกภายในประชาคมนิด้าเท่านั้น
 • ชั้น 4
NIDA Internet Zone

พื้นที่ใช้งานอินเทอร์เน็ต

Internet Zone ตั้งอยู่บนชั้น 2, 3 และ 4 ของอาคารบุญชนะ อัตถากร เป็นพื้นที่ที่ห้องสมุดจัดหาอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
 • ชั้น 2
 • ชั้น 3
 • ชั้น 4
NIDA Library : La-Z-Boy room

ห้อง La-Z-Boy

ห้อง La-Z-Boy ตั้งอยู่บนชั้น 4 ของอาคารบุญชนะ อัตถากร เป็นพื้นที่่จัดแสดงและให้บริการเก้าอี้นอนยี่ห้อเลซี่บอย (La-Z-Boy)
 • ชั้น 4
pray, hands, islamic-6268224.jpg

ห้องละหมาด

ห้องละหมาด ตั้งอยู่บนชั้น 4 ของอาคารบุญชนะ อัตถากร เป็นพื้นที่ที่จัดสรรให้นักศึกษาชาวมุสลิมทำละหมาดระหว่างที่ใช้บริการภายในห้องสมุด
 • ชั้น 4
Service area : OPAC zone

มุมสืบค้นหนังสือ (OPAC)

มุมสืบค้นหนังสือ (OPAC) ตั้งอยู่บนชั้น 2, 3 และ 4 ของอาคารบุญชนะ อัตถากร เป็นที่ตั้งของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้เรียกดูและสืบค้นทรัพยากรที่ห้องสมุดให้บริการ ผู้ใช้ห้องสมุดสามารถดูสถานะและระบุตำแหน่งของหนังสือที่ต้องการได้ด้วยเลขหมู่หนังสือ
 • ชั้น 2
 • ชั้น 3
 • ชั้น 4
NIDA Library : Quiet zone

โซนเงียบ

โซนเงียบ หรือ Quite Zone เป็นพื้นที่บนชั้น 4 ของอาคารบุญชนะ อัตถากร พื้นที่นี้ถูกจัดสรรให้เป็นพื้นที่เรียนรู้ที่ต้องการสมาธิสูง ปราศจากเสียงรบกวนใดๆ
 • ชั้น 4
NIDA Library: Reading areas

พื้นที่อ่านหนังสือ

พื้นที่อ่านหนังสือ กระจายตัวอยู่บนชั้น 2, 3 และ 4 ของอาคารบุญชนะ อัตถากร ผู้ใช้ห้องสมุดสามารถใช้พื้นที่นี้เพื่ออ่านหนังสือ ทำงาน หรือปรึกษางานร่วมกันได้ ทั้งเพื่อการศึกษาเรียนรู้และการผ่อนคลาย
 • ชั้น 2
 • ชั้น 3
 • ชั้น 4
NIDA Library : Refreshment areas

พื้นที่พักผ่อน

พื้นที่พักผ่อน (Refreshment Area) ตั้งอยู่บนชั้น 3 และ 4 ของอาคารบุญชนะ อัตถากร ผู้ใช้ห้องสมุดสามารถใช้พื้นที่นี้เพื่อพูดคุย ปรึกษาหารือ หรือคุยเล่นกับเพื่อน เพื่อผ่อนคลายความตึงเครียด
 • ชั้น 3
 • ชั้น 4
NIDA Library : SET corner

มุมความรู้ตลาดทุน (SET Corner)

มุมความรู้ตลาดทุน หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า SET Corner ตั้งอยู่บนชั้น 4 ของอาคารบุญชนะ อัตถากร พื้นที่นี้ให้บริการสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ ที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ความรู้พื้นฐานด้านการเงินและการลงทุน
 • ชั้น 4
Skip to content