ฐานข้อมูลออนไลน์ เรียงตามรูปแบบการจัดหา

ฐานข้อมูลที่จัดซื้อโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

Online database : Academic Search Ultimate

Academic Search Ultimate

Online database : ACS

วารสาร ACS

Online database : Ebsco discovery service

EBSCO Discovery Service (EDS) Plus Full Text

Online database : Emerald

Emerald Management

Online database : IEEE IEL

IEEE/IET Electronic Library (IEL)

Online database : ScienceDirect

ScienceDirect (4 subject collections)

Online database : SpringerLink

SpringerLink

ฐานข้อมูลที่จัดซื้อโดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Online database : Business Source Ultimate

Business Source Ultimate

Online database : CEIC

CEIC

Online database : CNKI

China Academic Journals Full-text Database (CJFD)

Online database : EBSCO

Communication & Mass Media Complete (CMMC)

Online database : EBSCO eBooks academic collection

eBook Academic Collection

Online database: EndNote

EndNote

Online database : Hein Online

HeinOnline

Online database : EBSCO

Hospitality & Tourism Complete

Online database : JSTOR

JSTOR (Journal Storage)

Online database : Lexis Advance

Lexis Advance

Online database : Proquest Dissertations and Theses Global

ProQuest : Dissertations and Theses Global

Online database : Regional Business News

Regional Business News

Online database : Taylor & Francis

Taylor & Francis : Social Sciences and Humanities

Online database : UNWTO eLibrary

UNWTO eLibrary

Online database : Wiley

Wiley eJournals

Online database : The Yomiuri Shimbun

Yomiuri Shimbun

ฐานข้อมูลแบบเปิด

Online database : ArXiv

arXiv Cornell University

Online database : Cambridge Journal Articles

Cambridge Journal Articles

Online database : CORE

CORE

Online database : DART Europe

DART-Europe : E-theses Portal

Online database : STKS

DBs by STKS

Online database : DigitalCommons@URI

DigitalCommons@URI

Online database : DOAB

DOAB (Books)

Online database : DOAJ

DOAJ (Journals)

Online database : EBSCO Open Dissertations

EBSCO Open Dissertations

Online database : E-ThOS

EThOS : E-Theses Online Service

Skip to content