บริการเสนอซื้อหนังสือ

สมาชิกห้องสมุดสามารถเสนอหนังสือที่ต้องการแต่ไม่มีให้บริการในห้องสมุด เพื่อให้ห้องสมุดสั่งซื้อได้ด้วยการกรอกแบบฟอร์ม เสนอซื้อหนังสือสมาชิกสามารถเสนอซื้อหนังสือได้ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นหนังสือใหม่ หนังสือที่เป็นที่นิยม หนังสือที่สนใจ หนังสือวิชาการ หรือหนังสือทั่วไป หลังจากกรอกแบบฟอร์มแล้ว รายการหนังสือทั้งหมดที่มีผู้เสนอจะถูกส่งเข้ากระบวนการพิจารณาโดยบรรณารักษ์ หากเล่มที่เสนอซื้อได้รับการอนุมัติ บรรณารักษ์ที่จะดำเนินการสั่งซื้อและนำหนังสือออกให้บริการตามกระบวนการของห้องสมุด

จุดที่ให้บริการ

  • การเข้าถึงออนไลน์

Skip to content