หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

Online database : DOAB
DOAB (Books)
DOAB : Directory of Open Access Books is a community-driven discovery service that indexes and provides access to scholarly, peer-reviewed open access books and helps users to find trusted open access book publishers. All DOAB services are free of charge and all data is freely available.

| |
Online database : EBSCO eBooks academic collection
eBook Academic Collection
Access to multidisciplinary collection of thousands of e-books covering a large selection of academic subjects and features e-books from leading publishers and university presses.

| |
Online database : EBSCO
university-press
EBSCO eBooks University Press Subscription Collection
Offer researchers thousands of multidisciplinary e-books from more than 90 of the best university presses from around the world. Covering a variety of subjects, this e-book collection offers titles that range from basic introductory texts to high-level research materials.

| |
Online database : Ebsco discovery service
Full Text Finder
Enhance journal and e-book discovery with Full Text Finder (FTF) — a next-generation knowledge base, holdings management tool, publication finder and link resolver. FTF integrates with EBSCO Discovery Service (EDS) to provide users fast and reliable access to full text and a better library experience.

| |
Online database : Gale
Gale eBooks
Explore this database of encyclopedias and reference sources within the Gale eBooks platform. For multidisciplinary research.

| |
Online database : Google Scholar
hibrary
Hibrary
Hibrary is a online library containing e-books from many publishers.

| |
Online database : IG Library by IG Publishing (iGroup)
IG Library
iG Library is a new generation eBook platform developed by iG Publishing. Its simple and user friendly interface helps you to retrieve information from huge eBook collections using a single click. It employs a powerful clustering engine to help you quickly analyze search results as well as to discover related topics.

Source: https://www.igpublish.com/iglibrary/

| |
Online database : Maruey eLibrary
Maruey e-Library
แหล่งเรียนรู้ด้านการเงินและการลงทุนที่ทันสมัยและครบวงจร ครอบคลุมเนื้อหาทางการเงินที่หลากหลาย ทั้งตราสารทุน ตราสารหนี้ และตราสารอนุพันธ์ ตลอดจนนวัตกรรมการลงทุนประเภทต่าง ๆ

| |
download-1
ProQuest (eBook)
ฐานข้อมูลออนไลน์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBook) แบบสหสาขาวิชาจากหลายสำนักพิมพ์ทั่วโลก

| |
Online database : UNWTO eLibrary
UNWTO eLibrary

The UNWTO eLibrary is an online service from the World Tourism Organization (UNWTO) with a broad coverage of tourism and related subject areas. This database is an information source offering an unparalleled coverage of research and information in the area of tourism and available to our Member States, Affiliate Members, subscribers and general public. The subject areas reflect all important themes moving the tourism sector and include, among others, ecotourism and sustainable development, tourism statistics, market research, innovation and new technologies and tourism policies. The UNWTO Elibrary contains books, journals and statistical reports by country and by indicator.


| |
Skip to content