บริการเข้าถึงเครือข่ายระยะไกล

บริการ SSL VPN (Secure Sockets Layer Virtual Private Network) เป็นบริการที่เปิดให้นักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของสถาบัน สามารถเข้าถึงเครือข่ายห้องสมุดจากภายนอกสถาบัน เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศและฐานข้อมูลออนไลน์ของห้องสมุดได้ทุกที่และทุกเวลา

จุดที่ให้บริการ

  • การเข้าถึงออนไลน์

เว็บไซต์

คู่มือ

คู่มือการใช้งาน

Skip to content