คอลเลกชันธนาคารโลก

ธนาคารโลกได้เผยแพร่เอกสารมากกว่า 200,000 ฉบับ เพื่อเพิ่มความเข้าใจในนโยบายและแผนการพัฒนา โดยมีห้องสมุดและศูนย์ข้อมูลของธนาคารโลกสำหรับจัดเก็บข้อมูลโดยเฉพาะ ซึ่งในปัจจุบันทรัพยากรส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงได้ผ่านทางอินเทอร์เน็ตและในห้องสมุด

คลังสารสนเทศของธนาคารโลก

Skip to content