ฐานข้อมูลออนไลน์

ทั้งหมด
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 12
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ 28
ข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ 5
วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ 7
ข้อมูลบรรษัทและอุตสาหกรรม 2
ฐานข้อมูลออนไลน์ 56
Online database : Kasikorn Research Center (KResearch)
Online database : Maruey eLibrary
Maruey e-Library
แหล่งเรียนรู้ด้านการเงินและการลงทุนที่ทันสมัยและครบวงจร ครอบคลุมเนื้อหาทางการเงินที่หลากหลาย ทั้งตราสารทุน ตราสารหนี้ และตราสารอนุพันธ์ ตลอดจนนวัตกรรมการลงทุนประเภทต่าง ๆ

| |
ncx_images
NCX 
News Database: NCX News Database ที่มีการอัพเดตข้อมูลแบบ Real Time สามารถค้นหาข่าวได้ด้วย Keyword ที่ต้องการ ครอบคลุมสื่อ Social Media และ Mainstream สามารถใช้งานผ่าน Browser และ Mobile Application ช่วยให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้จากทุกที่ ทุกเวลา ข่าวทุกชิ้นมี Media Value และ Clipping ในรูปแบบ PDF สำหรับข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์ นอกจากนี้ยังรวมข้อมูลอื่นๆ ที่น่าสนใจ เช่น ข้อมูลด้านการเงิน การลงทุน ประกาศจากหน่วยงานรัฐ โพล และงานวิจัยจากศูนย์วิจัยด้านการเงินชั้นนำ เป็นต้น สำหรับสื่อสิ่งพิมพ์ สามารถสืบค้นย้อนหลังได้กว่า 20 ปี สื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดียสามารถสืบค้นย้อนหลังได้ 1 ปี


| |
Online database : Regional Business News
Regional Business News
Regional Business News provides full-text regional business publications for the United States and Canadian provinces. Users can search newspapers, magazines and other resources from trusted news sources. Reputable Resources for Your Regional News. Content includes full-text for more than 100 regional U.S. and Canadian business publications. Full-text coverage dating back to 1990.

| |
Online database : The Yomiuri Shimbun
Yomiuri Shimbun
Acccess to fulltext articles of Yomidas Rekishikan, a digital archive covering the entire history of newspaper publishing in Japan. Contents include Meiji, Taisho & Showa Eras 1874-1989, Heisei & Reiwa Eras 1986 onwards. (2 simultaneous access)

| |
Skip to content