พื้นที่ให้บริการ : ชั้น L

NIDA Loans & Return Counter

จุดคืนหนังสืออัตโนมัติ

จุดคืนหนังสืออัตโนมัติตั้งอยู่บริเวณชั้นลอยของอาคารบุญชนะ อัตถากร สมาชิกห้องสมุดสามารถคืนหนังสือผ่านตู้คืนหนังสืออัตโนมัติได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องไปยังเคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ภายในห้องสมุด
  • ชั้น L
NIDA Library : Coffee shop

ร้านกาแฟอเมซอน

ร้านกาแฟอเมซอน (Amazon) ตั้งอยู่บนชั้น 1 ของอาคารบุญชนะ อัตถากร สมาชิกห้องสมุดและเจ้าหน้าที่สถาบันสามารถซื้อเครื่องดื่ม เช่น กาแฟ ชา เครื่องดื่มชนิดอื่นๆ ขนม และของว่างได้ราคาไม่แพง
  • ชั้น L
Skip to content