การเขียนวิทยานิพนธ์

ศึกษาเกี่ยวกับคู่มือและเครื่องมือที่ใช้ประกอบการเขียนวิทยานิพนธ์ รวมถึงบริการของห้องสมุดที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำเขียนวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

เครื่องมือเขียนวิทยานิพนธ์

service4
i-Thesis
service5
รูปแบบและการพิมพ์วิทยานิพนธ์
Online database: EndNote
EndNote

เครื่องมือตรวจสอบการคัดลอกวรรณกรรม

Online database : Akarawisut
Akarawisut
turnitin-2021
Turnitin

ฐานข้อมูลออนไลน์

Online database : DART Europe
DART-Europe : E-theses Portal
Online database : EBSCO Open Dissertations
EBSCO Open Dissertations
Online database : E-ThOS
EThOS : E-Theses Online Service
Online database : Proquest Dissertations and Theses Global
ProQuest : Dissertations and Theses Global

บริการของห้องสมุด

NIDA Library : Library search systems
บริการระบบสืบค้นทรัพยากร
Library services: Reference Service
บริการสารสนเทศ
Library Services: Study rooms
บริการห้องค้นคว้า
Library Service: Thesis Clinic service
คลินิกวิทยานิพนธ์
Skip to content