หัวใจของการให้บริการ

หัวใจของห้องสมุด คือ การให้บริการทรัพยากรที่มีคุณค่าเพื่อให้คุณได้สนุกกับการเรียนรู้อย่างเต็มที่ เราขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของคุณบนทุกก้าวย่างแห่งความสำเร็จ และเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คุณจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังและเป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศไทย รวมถึงนานาประเทศ อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

ด้วยบทบาทของการเป็นแหล่งรวมทรัพยากรสารสนเทศและงานวิจัยซึ่งถือเป็นหัวใจของสถาบัน เราพร้อมให้บริการคุณอย่างเต็มที่ด้วยหัวใจของความเป็นบรรณารักษ์ เพื่อให้คุณได้รับบริการอย่างรวดเร็วและมีคุณภาพ

Skip to content