ข้อมูลบรรษัทและอุตสาหกรรม

Online database : Business Source Ultimate
Business Source Ultimate
Access to 2,545 active, full-text, non-open access journals and magazines, 27,000 videos from industry leaders, case studies, country economic reports and company profiles, interviews with executives and analysts. Subjects include Accounting, Administration, Banking, Economics, Finance, Human resources, Management, Marketing etc.

| |
Online database : CEIC
CEIC
เข้าถึงข้อมูลทางการเงินและตัวบ่งชี้เศรษฐกิจซึ่งรวบรวมจากแหล่งข้อมูลต่างๆ นับพันแหล่งแบบเจาะลึก พร้อมข้อมูลจากนักวิเคราะห์ 18 ประเทศทั่วโลก

| |
Online database : Eikon + Datastream
Eikon and Datastream
Eikon & Datastream ฐานข้อมูลด้านการเงิน เศรษฐศาสตร์ ตลาดหุ้นทั่วโลก อัตราแลกเปลี่ยน การซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ข้อมูลบริษัทจดทะเบียน

| |
Online database : MorningStar
Morningstar Direct
ฐานข้อมูลด้านการลงทุนชั้นนำของโลก ให้บริการข้อมูลและการวิเคราะห์เกี่ยวกับการลงทุนต่างๆ กว่า 375,000 รายการ เช่น ข้อมูลกองทุนเปิด กองทุนปิด หุ้น ตราสารหนี้ อีทีเอฟ และข้อมูลการลงทุนอื่นๆ ทั่วโลก รวมทั้งการจัดอันอับกองทุน เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยนักลงทุนในการตัดสินใจลงทุน

 

 

| |
Online database : Passport
Passport (Euromonitor)
Passport เป็นฐานข้อมูลข้อมูลธุรกิจและการตลาดทั่วโลกที่จัดทำโดย Euromonitor Internaitonal เสนอรายงานข่าวกรองธุรกิจในประเทศ บริษัท ตลาดและผู้บริโภค ครอบคลุมกว่า 350 ตลาดและ 207 ประเทศ ครอบคลุมข้อมูลตั้งแต่ปี 1999 จนถึงปัจจุบันและมีการอัปเดตข้อมูลทุกเดือน

| |
Skip to content