บริการพื้นที่อ่านหนังสือ

ผู้ใช้ห้องสมุดสามารถใช้พื้นที่ในการอ่านหนังสือและทำงานได้ในชั้นที่ 2, 3 และ 4 ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ในโซนเงียบ (Quiet zone) และ Digital Zone หากต้องการใช้บริการในจุดอื่นๆ เช่น ห้องค้นคว้า (Study rooms) ห้องมัลติมีเดีย กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่หรือทำการจองพื้นที่ก่อนเข้าใช้บริการ

  

 

จุดที่ให้บริการ

  • ชั้น 2
  • ชั้น 3
  • ชั้น 4

Skip to content