บริการจองทรัพยากร

ผู้ยืมสามารถยืมได้ทั้งหนังสือที่ อยู่บนชั้น และ หนังสือที่ถูกยืม ถ้าต้องการยืม ผู้ยืมสามารถจองหนังสือได้ด้วยตนเองจากระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สำหรับเล่มที่ อยู่บนชั้น เจ้าหน้าที่จะหยิบมาไว้ที่บริการยืม-คืน ชั้น 2

ส่วน หนังสือที่ถูกยืมเจ้าหน้าที่จะแจ้งหลังจากได้รับคืน และเก็บไว้ให้ 5 วัน หากไม่มารับ ระบบจะยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติ

 

จุดที่ให้บริการ

  • ชั้น 2

Skip to content