วิธีใช้ฐานข้อมูล MorningStar

Online database : MorningStar

ฐานข้อมูล Morningstar เป็นฐานข้อมูลด้านการลงทุนชั้นนำของโลก ให้บริการข้อมูลและการวิเคราะห์เกี่ยวกับการลงทุนต่างๆ กว่า 375,000 รายการ เช่น ข้อมูลกองทุนเปิด กองทุนปิด หุ้น ตราสารหนี้ อีทีเอฟ และข้อมูลการลงทุนอื่นๆ ทั่วโลก รวมทั้งการจัดอันอับกองทุน เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยนักลงทุนในการตัดสินใจลงทุน 

Play Video
Skip to content