ภาพกิจกรรม

IMG_2752
กิจกรรม “ห้องเรียนวัยเก๋า สื่อรักด้วยภาพ”...
IMG_2525
วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2566 สำนักเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสเทศนำนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ...
IMG_2499
นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีควบปริญญาโท ระหว่างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและสถาบันบัณฑิพัฒนบริหารศาสตร์...
IMG_2452
นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก...
IMG_2396
ในงานมีผักปลอดสารและของภูมิปัญญาชาวบ้านมาจำหน่ายในราคาย่อมเยาว์ด้วยนะคะ...
IMG_1446
ปีนี้มีพิเศษกับกิจกรรม rammage sales งานขายของมือ 2...
IMG_1279
งานมีวันพุธที่ 19 ถึง วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2566...
328008742_507198824862927_2219587983701382237_n
วันอังคารที่ 31 มกราคม 2566 สำนักบรรณสารการพัฒนา จัดอบรมการใช้งานระบบ...
IMG_0457
วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 กองวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การนำคณาจารย์และนักศึกษาจาก...
1 2 3
Skip to content