พื้นที่ใช้งานอินเทอร์เน็ต

Internet Zone ตั้งอยู่บนชั้น 2, 3 และ 4 ของอาคารบุญชนะ อัตถากร เป็นพื้นที่ที่ห้องสมุดจัดหาอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

จุดที่ให้บริการ

  • ชั้น 2
  • ชั้น 3
  • ชั้น 4

ภาพถ่าย

Skip to content