มุมสืบค้นหนังสือ (OPAC)

มุมสืบค้นหนังสือ (OPAC) ตั้งอยู่บนชั้น 2, 3 และ 4 ของอาคารบุญชนะ อัตถากร เป็นที่ตั้งของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้เรียกดูและสืบค้นทรัพยากรที่ห้องสมุดให้บริการ ผู้ใช้ห้องสมุดสามารถดูสถานะและระบุตำแหน่งของหนังสือที่ต้องการได้ด้วยเลขหมู่หนังสือ

จุดที่ให้บริการ

  • ชั้น 2
  • ชั้น 3
  • ชั้น 4

ภาพถ่าย

Skip to content