มุมความรู้ตลาดทุน (SET Corner)

มุมความรู้ตลาดทุน หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า SET Corner ตั้งอยู่บนชั้น 4 ของอาคารบุญชนะ อัตถากร พื้นที่นี้ให้บริการสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ ที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ความรู้พื้นฐานด้านการเงินและการลงทุน

จุดที่ให้บริการ

  • ชั้น 4

ภาพถ่าย

Skip to content