ชั้นวารสารภาษาอังกฤษ ฉบับล่วงเวลา

วารสารภาษาอังกฤษฉบับล่วงเวลา จัดวางอยู่บนชั้น 4 ของอาคารบุญชนะ อัตถากร พื้นที่นี้จัดเก็บและให้บริการวารสารภาษาอังกฤษฉบับเก่าหรือฉบับก่อนหน้าฉบับปัจจุบันที่ถูกเย็บรวมเล่มเข้ากันตามชื่อวารสารและปีที่จัดพิมพ์

จุดที่ให้บริการ

  • ชั้น 4

ภาพถ่าย

Skip to content