ห้องนันทนาการ

ห้องนันทนาการ (Common room) ตั้งอยู่บนชั้น 4 ของอาคารบุญชนะ อัตถากร พื้นที่นี้เป็นห้องพักผ่อนกลางสำหรับนักศึกษาปริญญาเอกของสถาบัน

จุดที่ให้บริการ

  • ชั้น 4

ภาพถ่าย

Skip to content