พื้นที่ทำงานร่วมกัน (Co-Working Space)

พื้นที่ทำงานร่วมกัน (Co-working space) ตั้งอยู่บนชั้น 2 ของอาคารบุญชนะ อัตถากร เป็นส่วนพื้นที่ที่เปิดให้สมาชิกห้องสมุดใช้งานร่วมกันในบรรยากาศแบบสบายๆ

จุดที่ให้บริการ

  • ชั้น 2
  • ชั้น 3
  • ชั้น 4

ภาพถ่าย

Skip to content