ห้องสวดมนต์

art, mind, buddha-5129773.jpg

ห้องสวดมนต์ตั้งอยู่บนชั้น 4 ของอาคารบุญชนะ อัตถากร สมาชิกห้องสมุดสามารถใช้พื้นที่นี้สวดมนต์หรือทำสมาธิเพื่อผ่อนคลายได้ทุกเวลา

จุดที่ให้บริการ

  • ชั้น 4

ภาพถ่าย

Skip to content