ห้อง Extra Reading Area

Extra Reading area หรือพื้นที่นั่งอ่านพิเศษ ตั้งอยู่บนชั้น 4 ของอาคารบุญชนะ อัตถากร เป็นพื้นที่นั่งอ่านสำรองเฉพาะสมาชิกภายในประชาคมนิด้าเท่านั้น

จุดที่ให้บริการ

  • ชั้น 4

ภาพถ่าย

Skip to content