โซนเงียบ

โซนเงียบ หรือ Quite Zone เป็นพื้นที่บนชั้น 4 ของอาคารบุญชนะ อัตถากร พื้นที่นี้ถูกจัดสรรให้เป็นพื้นที่เรียนรู้ที่ต้องการสมาธิสูง ปราศจากเสียงรบกวนใดๆ

จุดที่ให้บริการ

  • ชั้น 4

ภาพถ่าย

Skip to content