ห้อง La-Z-Boy

ห้อง La-Z-Boy ตั้งอยู่บนชั้น 4 ของอาคารบุญชนะ อัตถากร เป็นพื้นที่่จัดแสดงและให้บริการเก้าอี้นอนยี่ห้อเลซี่บอย (La-Z-Boy)

จุดที่ให้บริการ

  • ชั้น 4

ภาพถ่าย

Skip to content