พื้นที่พักผ่อน

พื้นที่พักผ่อน (Refreshment Area) ตั้งอยู่บนชั้น 3 และ 4 ของอาคารบุญชนะ อัตถากร ผู้ใช้ห้องสมุดสามารถใช้พื้นที่นี้เพื่อพูดคุย ปรึกษาหารือ หรือคุยเล่นกับเพื่อน เพื่อผ่อนคลายความตึงเครียด

จุดที่ให้บริการ

  • ชั้น 3
  • ชั้น 4

ภาพถ่าย

Skip to content