พื้นที่อ่านหนังสือ

พื้นที่อ่านหนังสือ กระจายตัวอยู่บนชั้น 2, 3 และ 4 ของอาคารบุญชนะ อัตถากร ผู้ใช้ห้องสมุดสามารถใช้พื้นที่นี้เพื่ออ่านหนังสือ ทำงาน หรือปรึกษางานร่วมกันได้ ทั้งเพื่อการศึกษาเรียนรู้และการผ่อนคลาย

จุดที่ให้บริการ

  • ชั้น 2
  • ชั้น 3
  • ชั้น 4

ภาพถ่าย

Skip to content