ชั้นหนังสือภาษาอังกฤษ

ชั้นหนังสือภาษาอังกฤษ ตั้งอยู่บนชั้น 4 ของอาคารบุญชนะ อัตถากร หนังสือบนชั้น (On Shelf) จัดเรียงตามหมวดหมู่หนังสือ A-Z ตามระบบของหอสมุดรัฐสภาเมริกัน (Library of Congress Classification) เมื่อสืบค้นหนังสือที่ต้องการจากระบบคอมพิวเตอร์แล้ว ให้จดเลขหมู่หนังสือ (Call number) มาหาบนชั้นที่จัดเรียงไว้ตามลำดับเลข Call number และหยิบหนังสือจากชั้นมาอ่านได้ทุกมุมของห้องสมุด และเมื่อเลิกอ่านให้นำหนังสือมาวางไว้ ณ จุดวางหนังสือที่ห้องสมุดจัดไว้ หากต้องการยืมหนังสือ ให้นำมารับบริการได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 2

จุดที่ให้บริการ

  • ชั้น 4

ภาพถ่าย

Skip to content