หอจดหมายเหตุ

หอจดหมายเหตุตั้งอยู่บนชั้น 2 ของอาคารบุญชนะ อัตถากร เป็นพื้นที่ที่จัดแสดงเอกสารสำคัญและสื่อวีดิทัศน์ที่บอกเล่าเรื่องราว ประวัติความเป็นมา และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสถาบัน

จุดที่ให้บริการ

  • ชั้น 2

ภาพถ่าย

Skip to content