ชั้นหนังสือภาษาไทย

ชั้นหนังสือภาษาไทย ตั้งอยู่บนชั้น 3 ของอาคารบุญชนะ อัตถากร หนังสือบนชั้นจัดเรียงตามหมวดหมู่หนังสือ A-Z ตามระบบของหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน (Library of Congress Classification)

เมื่อสืบค้นหนังสือที่ต้องการจากระบบคอมพิวเตอร์แล้ว ให้จดเลขหมู่หนังสือ (Call number) มาหาบนชั้นที่จัดเรียงไว้ตามลำดับเลขหมู่ และสามารถหยิบหนังสือจากชั้นมาอ่านได้ทุกมุมของห้องสมุด

จุดที่ให้บริการ

  • ชั้น 3

ภาพถ่าย

Skip to content