มุมแนะนำหนังสือใหม่

มุมแนะนำหนังสือใหม่ (Recommended Books) ตั้งอยู่บนชั้น 2 ของอาคารบุญชนะ อัตถากร เป็นพื้นที่ที่ใช้จัดแสดงหนังสือที่น่าสนใจซึ่งเสนอแนะโดยบรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ห้องสมุด รวมถึงหนังสือที่ได้รับความนิยมและหนังสือที่ได้รับรางวัล

จุดที่ให้บริการ

  • ชั้น 2

ภาพถ่าย

Skip to content