ห้องมัลติมีเดีย

ห้องมัลติมีเดีย ตั้งอยู่บนชั้น 2 ของอาคารบุญชนะ อัตถากร เป็นพื้นที่ที่เปิดให้ผู้ใช้ห้องสมุดสามารถเข้าถึงและใช้บริการสื่อมัลติมีเดียประเภทต่างๆ ทั้งเพื่อการเรียนรู้และเพื่อการผ่อนคลาย

จุดที่ให้บริการ

  • ชั้น 2

ภาพถ่าย

Skip to content