ชั้นหนังสือนวนิยายและเรื่องสั้น

ชั้นหนังสือนวนิยายและเรื่องสั้น ตั้งอยู่บนชั้น 3 ของอาคารบุญชนะ อัตถากร เป็นพื้นที่จัดเก็บและให้บริการหนังสือเพื่อการผ่อนคลาย เช่น เรื่องสั้น นวนิยาย พอคเก็ตบุ๊ค หนังสือเพื่อการพัฒนาตนเอง เป็นต้น

จุดที่ให้บริการ

  • ชั้น 3

ภาพถ่าย

Skip to content