โซนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

E-Book Station ตั้งอยู่บนชั้น 2 ของอาคารบุญชนะ อัตถากร เป็นบริการ E-Book ในลักษณะ web-based ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถอ่านหนังสือหรือสื่อต่างๆ ในฐานข้อมูลออนไลน์ของห้องสมุดผ่านทางจอภาพแบบสัมผัส (Touch screen) ขนาด 21 นิ้ว สามารถค้นหาหนังสือโดยใช้คำค้น (Keywords) ผลการค้นหาจะแสดงรายการหนังสือพร้อมรายละเอียด โดยจะแสดงหน้าปกและเอกสารฉบับเต็ม ผู้ใช้งานสามารถเลือกหนังสือที่ต้องการเพื่ออ่าน นอกจากนี้ ยังสามารถบันทึกหน้าหนังสือเป็น Bookmark และสามารถสั่งพิมพ์ได้ ให้บริการที่ชั้น 2

จุดที่ให้บริการ

  • ชั้น 2

ภาพถ่าย

Skip to content