ห้อง Double A Fast Print

printer, desk, office-790396.jpg

ห้อง Double A Fast Print ตั้งอยู่บนชั้น 2 ของอาคารบุญชนะ อัตถากร เป็นพื้นที่ที่ผู้ใช้ห้องสมุดสามารถใช้พิมพ์เอกสารหรือถ่ายสำเนาเอกสาร

จุดที่ให้บริการ

  • ชั้น 2

ภาพถ่าย

Skip to content