จุดทางเข้า-ออก และจำหน่ายคูปอง

จุดจำหน่ายคูปองตั้งอยู่บนชั้น 2 ของอาคารบุญชนะ อัตถากร เพื่อจำหน่ายคูปองให้แก่บุคคลภายนอกที่ต้องการเข้าใช้บริการห้องสมุด

จุดที่ให้บริการ

  • ชั้น 2

ภาพถ่าย

Skip to content