ตัวแทนสำนักบรรณสารการพัฒนาเข้ารับมอบและคัดเลือกหนังสือสาระความรู้​ จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ​

Skip to content