ฐานข้อมูลเปิดให้ทดลองใช้บริการฟรี Legal Source


LEGAL SOURCE แหล่งข้อมูลที่สำคัญสำหรับประเด็น การศึกษา

ความคิด และเทรนด์ของโลกกฎหมาย ฐานข้อมูลซึ่งพัฒนามาจากการควบรวมของฐานข้อมูลคุณภาพสูงจากบริษัท EBSCO และสำนักพิมพ์ H.W. Wilson และรวมถึงแหล่งข้อมูลเฉพาะจำนวนมากที่ไม่เคยอยู่ในฐานข้อมูลนี้ใดๆมาก่อน ฐานข้อมูลนี้มีจำนวนข้อมูลฉบับเต็ม(Full-text) ทางด้านกฏหมายของโลกที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดมากกว่า 1,000 ชื่อเรื่อง วารสารกฎหมายวิชาการ นี้เป็นทรัพยากรที่ดีเยี่ยมสำหรับทนายความ, นักวิชา, นักธุรกิจ, บรรณารักษ์ทางด้านกฎหมาย, นักศึกษา, นิติกร, และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้กฎหมาย คอลเลกชั่นนี้มีข้อมูลหลักๆเป็น วินัยทางกฎหมายและหัวข้อกฎหมาย เช่น ความยุติธรรมทางอาญาตาม กฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายการก่ออาชญากรรม กฏหมายการแพทย์ กฎหมายทรัพยากร กฎหมายแรงงานและมนุษยชน กฎหมายจริยธรรม กฎหมายสิ่งแวดล้อมและอื่น ๆ อีกมากมาย


เข้าใช้ฐานข้อมูลได้ที่ : LEGAL SOURCE >> https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=lgs

ระยะเวลาทดลองใช้ ตั้งแต่บัดนี้ – 29 กุมภาพันธ์ 2567

Skip to content