แนะนำฐานข้อมูล IG Library ฐานข้อมูลนี้มี Databases ของ ISAES Publishing ซึ่งเป็นฐานข้อมูล E-Book ทางด้าน Asian Studies ประกอบด้วย E-Book ทางด้านเอเชียศึกษากว่า 100 รายการแนะนำฐานข้อมูล E-Book IG Library เป็นฐานข้อมูลนที่มี Databases ของ ISAES Publishing ซึ่งเป็นฐานข้อมูล E-Book ทางด้าน Asian Studies ประกอบด้วย E-Book ทางด้านเอเชียศึกษาหลายร้อยรายการลิ้งก์เข้าใช้งาน : https://portal.igpublish.com/iglibrary/searchทดลองใช้ฟรีตั้งแต่บัดนี้ – 31 ก.ค.67*หมายเหตุ หากเข้าใช้นอกเครือข่ายของทาง NIDA สามารถ ล็อกอินด้วยอีเมล nida.ac.th ผ่านระบบ Microsoft sign-on ได้เลย สะดวกทุกที่ ทุกเวลา ไม่ต้องใช้ผ่าน VPN*

Skip to content