ขอเชิญศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบันที่ส่งตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ iThesis กับสำนักบรรณสารการพัฒนา ตั้งแต่ปี 2564 ร่วมตอบแบบสอบถาม ลุ้นรับรางวัลสำหรับผู้โชคดีจำนวน 10 รางวัล

https://shorturl.asia/T26xr

ขอเชิญศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบันที่ส่งตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ iThesis กับสำนักบรรณสารการพัฒนา ตั้งแต่ปี 2564 ร่วมตอบแบบสอบถาม เพื่อพัฒนาการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพของระบบ iThesis​
แล้วลุ้นรับรางวัลสำหรับผู้โชคดีจำนวน 10 รางวัล

ลิ้งก์ทำแบบสอบถาม https://shorturl.asia/T26xr

Skip to content