ภาพกิจกรรม: สำนักบรรณสารการพัฒนาร่วมกับกลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นตัวแทนนำของที่ทุกท่าน มอบให้กับน้องๆผู้ป่วย รพ.รามาธิบดี เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 8 มกราคม 2559

<iframe src="https://library.nida.ac.th/custom_functions/embed_photo_gallery/?id=5615" width="100%" height="500"></iframe>

Skip to content