ฐานข้อมูลออนไลน์

ทั้งหมด
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 12
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ 27
ข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ 5
วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ 7
อุตสาหกรรมและบริษัท 5
ฐานข้อมูลออนไลน์ 54
Online database : Business Source Ultimate
Business Source Ultimate
ฐานข้อมูลด้านบริหารธุรกิจและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง มีวารสารวิชาการ บทความวิจัย และสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ข้อมูลย้อนหลังหลายปี วารสารกว่า 2,545 รายชื่อ สิ่งพิมพ์อื่น ๆ กว่า 27,000 รายการ

| |
Online database : CEIC
CEIC
เข้าถึงข้อมูลทางการเงินและตัวบ่งชี้เศรษฐกิจซึ่งรวบรวมจากแหล่งข้อมูลต่างๆ นับพันแหล่งแบบเจาะลึก พร้อมข้อมูลจากนักวิเคราะห์ 18 ประเทศทั่วโลก

| |
Online database : Eikon + Datastream
Eikon and Datastream
Eikon & Datastream ฐานข้อมูลด้านการเงิน เศรษฐศาสตร์ ตลาดหุ้นทั่วโลก อัตราแลกเปลี่ยน การซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ข้อมูลบริษัทจดทะเบียน

| |
Online database : MorningStar
Morningstar Direct
ฐานข้อมูลด้านการลงทุนชั้นนำของโลก ให้บริการข้อมูลและการวิเคราะห์เกี่ยวกับการลงทุนต่างๆ กว่า 375,000 รายการ เช่น ข้อมูลกองทุนเปิด กองทุนปิด หุ้น ตราสารหนี้ อีทีเอฟ และข้อมูลการลงทุนอื่นๆ ทั่วโลก รวมทั้งการจัดอันอับกองทุน เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยนักลงทุนในการตัดสินใจลงทุน

 

 

| |
Online database : Passport
Passport (Euromonitor)
Passport เป็นฐานข้อมูลข้อมูลธุรกิจและการตลาดทั่วโลกที่จัดทำโดย Euromonitor Internaitonal เสนอรายงานข่าวกรองธุรกิจในประเทศ บริษัท ตลาดและผู้บริโภค ครอบคลุมกว่า 350 ตลาดและ 207 ประเทศ ครอบคลุมข้อมูลตั้งแต่ปี 1999 จนถึงปัจจุบันและมีการอัปเดตข้อมูลทุกเดือน


| |
Skip to content