News & Announcements

Highlights!

17217399112141
ขอเชิญทุกท่านเป็นส่วนหนึ่งในการให้ข้อมูลเพื่อการพัฒนาของเรา โดยขอความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปี 2565 พร้อมร่วมลุ้นรางวัลท้ายแบบสำรวจ
17207519469994
วันหยุดสำนักบรรณสารการพัฒนา ประจำเดือน ธันวาคม 2565
nidaLib-news-closeddate-202211-1
วันหยุดสำนักบรรณสารการพัฒนา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
(compress) image-2
วันหยุดสำนักบริการการศึกษา

All News & Announcements

17217399112141
ขอเชิญทุกท่านเป็นส่วนหนึ่งในการให้ข้อมูลเพื่อการพัฒนาของเรา โดยขอความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปี 2565 พร้อมร่วมลุ้นรางวัลท้ายแบบสำรวจ
17211552361502
ใกล้เข้าสู่เทศกาลแห่งความสุขแล้ว สำนักบรรณสารการพัฒนามีของขวัญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ หอสมุดสุขุม นวพันธ์ เปิดให้เข้าฟรี ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 - วันที่ 31 มกราคม 2566
17207257896845
เชิญร่วมสนุกกับกิจกรรม NIDA Library 13.12 พิเศษสุดไม่เคยมีที่ไหนมาก่อน แจกกันไปเลย 13 รางวัล!! ฉลองส่งท้ายปี
17207519469994
วันหยุดสำนักบรรณสารการพัฒนา ประจำเดือน ธันวาคม 2565
NIDA Library: 11
เชิญร่วมสนุกและลุ้นรับรางวัล กับกิจกรรม NIDA Library 11.11 !
nidaLib-news-closeddate-202211-1
วันหยุดสำนักบรรณสารการพัฒนา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
A86A5B89-C9A5-48D3-94C4-650C4999522A
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการตอบคำถาม และช่วยการค้นคว้า
5628A588-E594-4D56-9B8F-562B4B45CF86
เชิญร่วมสนุกกับกิจกรรม NIDA LIBRARY 10.10
F6270024-EBC9-484D-B25E-3EA1BF8B1083
ขอเชิญร่วมสนุกกับกิจกรรม Feedbook Feedback
79362537-2057-4523-A2F5-8D18DDB868AB
เรากำลังตามหา Super Reader สุดยอดหนอนหนังสือ
(compress) image-2
วันหยุดสำนักบริการการศึกษา
image-1
การสมัครสมาชิกห้องสมุดประเภทศิษย์เก่า
image
แบบประเมินความพึ่งพอใจผู้ใช้บริการ
Borrow_Return (1)
สิทธิการให้ยืม-คืน ทรัพยากรห้องสมุด
Skip to content