News & Announcements

Highlights!

ใบสมัครนักศึกษาฝึกงาน it
รับสมัครนักศึกษาฝึกงานด้าน IT
outstanding person
ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ประจำปี 2565
Outstanding Library
สำนักบรรณสารการพัฒนา ได้รับรางวัลประเภทห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาดีเด่น ประจำปี 2565
NIDA Library App
NIDA LIBRARY APP
Announcement_Jan2023
ประกาศ เรื่องสิทธิ์การยืมของนักศึกษา

All News & Announcements

ประกาศผลรางวัล super reader 2567
ประกาศผลกิจกรรม Super Reader
เคล็ดไม่ลับportfolioทำอย่างไรให้โดน (1)
เคล็ดไม่ลับ portfolio ทำอย่างไรให้โดน
วารสาร_SDGs
แนะนำวิธีการค้นหาบทความวารสารที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
บริการฐานข้อมูล Proquest Ebook Central
New! บริการฐานข้อมูล ProQuest Ebook Central
gale academic onefile select
แนะนำฐานข้อมูลทอลองใช้ Gale Academic OneFile Select
1
แนะนำฐานข้อมูลใหม่ Gale eBooks
วันหยุดเดือนเมษายน 2567
วันหยุดห้องสมุดประจำเดือนเมษายน 2567
มีนา..
มีนาแล้ว...มีไลน์ห้องสมุดรึยัง : บริการให้คำปรึกษาบรรณารักษ์ออนไลน์
Library Service Plus+ Update
แนะนำบริการใหม่ Library Service Plus+ ตัวช่วยของคนทำวิจัย
ตาราง i-Thesis เดือนพ.ย
ตารางวันเปิดให้บริการคำปรึกษา ระบบ i-Thesis ประจำเดือนมีนาคม
ส่งผลงานวิชาการ
เชิญชวนนักศึกษาส่งผลงานวิชาการประเภท รายงานการค้นคว้าอิสระ (Independent Study) เพื่อเผยแพร่ในฐานข้อมูลคลังปัญญา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
eBook Recommend Feb 2024
eBook Recommend
Booklist Lover by NIDA Library
เชิญร่วมโหวตหนังสือที่อยากอ่าน และต้องการให้ซื้อเข้าห้องสมุด เดือนกุมภาพันธ์ 2567
Posterบรรณสารสัญจร ตรั้งที่ 1-20240205
บรรณสารสัญจรย้อนรอยประวัติศาสตร์ ครั้งที่ 1
อ่านให้เธอฟัง EP
อ่านให้เธอฟัง EP.1
eBook Recommend
eBook Recommend
Skip to content